Commissarissen en Toezichthouders

Commissarissen of toezichthouders Nieuwe Stijl kunnen een verrijkende ervaring zijn voor een organisatie.
Nu toezichthoudende organen steeds diverser zijn van samenstelling wordt er nog meer belang gehecht aan niveau en betrokkenheid van de commissaris en/of toezichthouder.
Een “Resolute”-commissaris staat voor good governance, heeft een moreel kompas ook ten aanzien van ogenschijnlijk vanzelfsprekende zaken , is moedig open en transparant. Nauwe betrokkenheid in de zin van dichtbij zijn in de organisatie, pro-actief zijn ook in zaken die vragen oproepen en rol-vast handelen in alle situties zijn kenmerken van de werkwijze.

Familiebedrijven

Binnen Resolute is veel ervaring in MKB, van middel tot grote organisaties, met als specialiteit familiebedrijven.
Ook al bestaat er een stevige basis wat betreft gemeenschappelijke normen en waarden en het sterke gevoel van saamhorigheid, bloedverwantschap, die veel ondernemende families kenmerken, is het goed om in te zien dat familieondernemingen bezaaid liggen met potentiele conflictbronnen.

Cirkels

Lees hierover meer in de paper van Peter-Jan Smits over de rol van
de commissaris in een familiebedrijf ten tijden van een conflict.

 

 

Een nieuwe koers: van familiebedrijf naar structuurvennootschap
Een voorbeeld van wat de Resolute-partners kunnen betekenen voor uw onderneming.

Het betreft hier een 3e generatie familiebedrijf, voortgekomen uit de boedelscheiding van de 2e generatie. Op het moment van de overdracht was het bedrijf een kleine, lokale speler in een moeizame markt met traditioneel lage marges.

Eén aandeelhouder/bestuurder, een kleinzoon van de oprichter, stond als, weliswaar goed opgeleid, broekie voor de grote uitdaging om met het bestaande bedrijf een nieuwe koers te kiezen.

Samen met een nieuwe algemeen directeur werd gekozen voor een ondernemende strategie die gericht was op vernieuwing, groei en daadkracht. Die strategie heeft 20 jaar later geleid tot een gerespecteerd en zeer winstgevend bedrijf dat behoort tot de topspelers in de Nederlandse markt.

Nu kiest de genoemde aandeelhouder er om persoonlijke redenen voor om meer afstand te nemen tot de onderneming en over te gaan naar extern toezicht op de besluitvorming, in de vorm van een structuurvennootschap.

De impact van die keuze op de besturing en bedrijfsvoering van de onderneming is groot: meer structuur in de planning & control cyclus, een formelere interne besluitvorming en een externe goedkeuring van bijzondere investeringsbesluiten.

In dit ingrijpende proces begeleidt de betrokken Resolute-partner de bestuurders, de nieuwe Raad van Commissarissen en het directieteam gedurende 1 jaar bij de overgang naar de nieuwe structuur. Praktisch, hands-on en vooral als meewerkend lid van het team. Gericht op verbetering van de dagelijkse routines en met oog voor het wennen aan de rolverdeling in de nieuwe governance.

De eindresultaten zijn de versterking van de ondernemingsbesturing, een uitgewerkte governance leidraad en aanzetten voor nieuwe statuten en reglementen van de onderneming. Daarmee is een belangrijke stap gezet op weg naar de nieuwe ondernemingsfase.